AVUSTURYAEKONOMİENTEGRASYONPOLİTİKA

Araştırma: Avusturya’da Özellikle Göçmenler Yoksulluk Riski Altında

Avusturya’da üçüncü ülke vatandaşları özellikle yoksulluk tehdidi altındadır. Bu durum, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan önemli bir entegrasyon çalışmasında ortaya konmuştur. Fransa’nın ardından Avusturya bu konuda en kötü puana sahip ülke olmuştur ve burada yoksul olma riski göçmenler için yerli nüfusa göre dört kat daha yüksektir.

Algılanan Ayrımcılık Düştü
Avusturya açısından olumlu olan şey, tıpkı Almanya’da olduğu gibi, algılanan ayrımcılığın azalmış olmasıdır. Genel olarak çalışma, son on yılda OECD genelinde ve özellikle de AB’de oldukça olumlu bir eğilim olduğunu göstermektedir.

OECD „Kayda Değer İlerleme“ Görüyor
Kuruluş, özellikle işgücü piyasasına uyum konusunda ‘kayda değer bir ilerlemeden’ söz etmektedir. Ancak, Avusturya’da olduğu gibi, birçok üçüncü ülke vatandaşının niteliklerinin altında çalışmak zorunda kalması sorunu devam ediyor.

Eğitim Seviyesi Ne Durumda?
Göçmenler arasında yüksek oranda vasıflı işçi de bulunmakla birlikte, AB’deki tüm yabancı doğumluların üçte birinden fazlasının eğitim düzeyi ilkokul seviyesinin üzerinde değildir. Bu oran, yerli doğumlu nüfusun iki katından daha yüksektir. Bununla birlikte genel olarak, örneğin PISA testlerinde yerli ve göçmen nüfus arasındaki fark azalmıştır; burada ana faktör olarak, artık küçük çocukların anaokullarına daha fazla devam etmesinin etkili olduğu tahmin edilmektedir.

Göçmenlerin Yaşam Koşulları Neredeyse Hiç Değişmedi
Ancak yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme görülmemekte ve bu durum endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Örneğin, AB ve OECD bölgesindeki göçmenlerin altıda birinden fazlası ‚aşırı kalabalık‘ konutlarda yaşıyor. Bu oran, yerli halka göre yüzde 70 daha yüksektir. Örneğin, çoğu ülkede göçmen hanelerden gelen çocukların yoksulluk oranı, yerli doğumlu hanelerden gelen akranlarına göre en az yüzde 50 daha yüksektir.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert