DÜNYAMANŞETSAĞLIK

Göçmenler Görünmez Bir Duvara Çarpıyor

Araştırma: Göçmenler, Kovid-19 bakımı ve aşılarına erişimde "görünmez bir duvara" çarpıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun (IFRC) araştırmasına göre Kovid-19’dan özellikle göçmenler etkileniyor. Çünkü iş sahibi oldukları veya çalıştıkları sektörlerin kapanması nedeniyle birçoğu ya büyük gelir kaybına uğradı ya da işini kaybetti. Ayrıca korona testleri ve aşılar söz konusu olduğunda da yeterince bilgi sahibi olmadıkları için bu süreçte geride kalıyorlar.

Görünmez Duvar
IFRC yetkilileri bunu, „Görünmez Bir Duvar“ olarak açıklarken, yaşadıkları ülkedeki dile yeterince hakim olmayan ve bilgisayar gibi teknolojik aletlere erişimi kısıtlı olan göçmenler, teorik olarak pandemi önlemlerine dahil edilmişlerse ve eşit haklara sahip olsalar bile, kasıtsız bir şekilde genellikle dışlanmışlardır.

İstenmeyen Sonuçlar
IFRC Genel Sekreteri Jagan Chap, „Araştırmamız, pandemi döneminde göçmenlerin -özellikle de oturma izni ve düzenli bir statüsü olmayan- temel hizmetlere erişimini engelleyen, ‚görünmez duvar‘ dediğimiz bir şeyin varlığını ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde, bu duvar esas olarak göçmenleri dışlamak için tasarlanmış politikalardan inşa edilmemiştir. Bunun yerine, kasıtsız dışlamaların yanı sıra tüm dünyada uygulanan ve salgının etkisini azaltma ve kontrol altına alma çabalarının istenmeyen sonuçlarından oluşuyor.“

Dil Engelleri ve Dijital Dünya
Rapor, „Kapanmalar ve diğer önlemler Kovid-19’un yayılmasını kontrol etmek için tasarlanmasına rağmen, birçok bağlamda göçmenler arasındaki sıkıntıyı istemeden artırıyor. Bu kısıtlamaların bir sonucu olarak, birçok göçmen işlerini ve geçim kaynaklarını kaybetmiş ve daha sonra temel ihtiyaçlarını karşılayamamış, bu da endişe verici seviyelerde gıda güvensizliğine, kira ödeyememe nedeniyle evsizliğe ve ruh sağlığı koşullarının kötüleşmesine yol açmıştır. Ayrıca, göçmenlerin Kovid-19 politikalarına dahil edildiği durumlarda bile, temel hizmetlere erişme becerilerinin genellikle kısıtlı olduğu tespit edildi. Örneğin, bazı ülkelerde göçmenler, dil engelleri, sınırlı internet erişimi, internet üzerinden kayıt yapma mecburiyeti gereken konularda dijital dünyayı yakından tanımama gibi sebeplerden dolayı, kanunen bu hakları mevcut olsa bile, test, tedavi veya aşılama imkânlarına sağlıklı bir şekilde erişemiyor.“

Çözüm Önerileri
IFRC, „Kovid-19 bir kişinin göç durumunu önemsemiyor. Herkes sürece dahil olmadıkça, virüs dolaşmaya ve mutasyona uğramaya devam edecek ve potansiyel olarak tüm aşılama çabalarının etkinliğini zayıflatacaktır. Yasal statülerine bakılmaksızın tüm göçmenlerin ulusal aşılama programlarına dahil edilmesini sağlamak sadece insani bir zorunluluk değil, aynı zamanda bu her ülkenin çıkarınadır. Tüm göçmenlerin bilinçli bir şekilde katılımını sağlamak ve yaygınlaştırma stratejileri, pandemiyi sona erdirmenin anahtarıdır.“

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.