DÜNYAPOLİTİKAYAN MANŞET

Avrupalı Seçmen Neden Aşırı Sağa Kayıyor?

Göçmen ve İslam Karşıtlığı Avrupalı Seçmeni Sağa Kaydırıyor

Avrupa’nın nüfusu en kalabalık ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki seçmenler ile yapılan bir ankete göre, Avrupa seçmeni her geçen gün daha fazla sağa ve aşırı sağa kayıyor. Fransız Siyasi Yenileşme Vakfı’nın yaptığı bu araştırmaya göre seçmenleri sağ ve aşırı sağa kaydıran en önemli nedenler göçmenler ve terör korkusu. Ayrıca kimlik tartışmaları ve ekonomik sebepler de seçmenin yönünü belirlemesine etki ediyor. Araştırmanın en dikkat çekici noktası ise gençler arasında sağ oyların yükselmesi.

Sağ-Sol Ekseni Bitmedi
Araştırmada düşünülenin aksine Avrupa siyasetinde, sağ-sol ekseninin devam ettiği ancak halkın sağ-sol seçiminin, kendisini yeniden keşfetme sürecinde olduğu tespiti yapıldı.

Sol Seçmenin Oranı
„Kendinizi politik yelpazede nerede buluyorsunuz?“ sorusuna ankete katılan İtalyanların yüzde 27’si, İngilizlerin yüzde 25’i, Almanların yüzde 26’sı ve Fransızların 24’ü „Kendimi solda buluyorum“ cevabını verdi.

Sağ Seçmenlerin Oranı Yüksek
„Kendimi politik yelpazede sağda buluyorum“ diyenlerin yüzde 44’ü İtalya, yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 36’sı Almanya ve yüzde 38’i Fransa vatandaşları.

Alman Seçmenler ‚Merkezde‘
Kendini merkezde ifade eden seçmenlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 29 ile Almanya. Devamında yüzde 19 ile İngiliz, yüzde 17 ile Fransız ve yüzde 13 oranı ile İtalyan seçmenler geliyor.

Aşırı Sağın Yükselişi Devam Ediyor
Araştırma, bu dört ülkedeki ortalama sağ seçmenin yüzde 39, sol seçmenin yüzde 27 ve merkezdeki seçmenin oranını ise yüzde 20 olarak ortaya çıkardı.

Genç Nesil Aşırı Sağa Kayıyor
Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuç ise genç nesil içinde kendisini ‘en sağda’ konumlandıranların oranının çok yüksek olması ve „Yaşlandıkça tutucu ve muhafazakarlaşan Avrupa halkı“ algısının artık geçerliliğini yitirmesi.
Açıklanan oranlara göre Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’de 18-34 yaşındakilerin yüzde 41’i kendisini sağ ve aşırı sağ yelpazede konumlandırıyor. 50-64 yaş grubunun yüzde 36’sı ve 65 yaş üstü ileri yaştaki seçmenin ise yüzde 40’ı siyasal tercihini sağ ve aşırı sağdan yana kullandığını ifade ediyor.

Sağ Partiler Daha da Güçlenecek
Araştırma sonucunu yorumlayan uzmanlar, „Uzun vadede, genç seçmenlerin sahip olduğu bu sağcı ve aşırı sağcı yaklaşım, yapısal olarak Avrupa’daki sağ ve aşırı sağ partilere katılmalarına ve bu partilerin güçlenmesine yol açabilir.“ çıkarımında bulundular.

Halkın Önemli Bir Bölümü İslam’ı Tehdit Olarak Görüyor
Fransız Siyasi Yenileşme Vak-fı’nın (Fondation pour l’innovation Politique) yaptığı araştırma ayrıca Avrupalı seçmenin sağa kaymasındaki en önemli nedenleri, „Din motifli terör ve göç dalgası“ olarak ortaya koyuyor. Ankete katılan ve seçme hakkı olan Avrupalılara yöneltilen „Size göre İslam, devlet için bir tehdit oluşturuyor mu? sorusuna, Alman ve Fransızlar’ın yüzde 62’si, İtalyanlar’ın yüzde 57’si, İngilizler’in ise yüzde 50’si „Evet, bir tehdit olduğuna inanıyoruz“ yanıtını veriyor.

“Ülkede Çok Fazla Göçmen Olduğuna Katılıyorum“
Araştırmada „Ülkenizde çok fazla göçmen olduğuna katılıyor musunuz?“ sorusuna, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki seçmenin ortalama yüzde 60’ı „evet“, yüzde 36’sı ise „hayır“ yanıtını veriyor.

Ülke Göçe Kapanmalı mı?
Ayrıca, „Ülkeniz göç alımına kapanmalı mı?“ sorusuna ise; Fransızların yüzde 63’ü, İtalyan ve Alman halklarının yüz-de 54’ü, İngiliz seçmenin ise yüzde 53’ü „evet“ diyor.

 

 

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert