AVUSTURYAENTEGRASYONPOLİTİKAYAN MANŞET

Avusturya’da Türkler Kendini Evinde Hissediyor

Entegrasyon Raporu: Korona Durumu Kötüleştirdi

Açıklanan Entegrasyon Raporu’na göre, korona salgını entegrasyon alanındaki zorlukları biraz daha güçlendirdi. Göç geçmişi olan insanlar arasında işsizlik keskin bir şekilde arttı. Ayrıca uzaktan öğrenim sürecinin getireceği olumsuz etkinin, eğitimde aksaklık ve eksikliklerle kendini göstermesi bekleniyor. Raporda ortaya çıkan olumlu bir sonuç ise Avusturya dışında kökleri olan insanların çoğu bu ülkede kendini evinde hissediyor.

İş Piyasası ve Eğitim
Raporu değerlendiren uyumdan sorumlu uzman konseyinin başkanı Katharina Pabel, işgücü piyasası ve eğitim olarak iki alanı özellikle merkezi olarak görüyor. Pabel: “İşgücü alanında, Avusturya İstatistik Kurumu’nun sunduğu rakamlar, Avusturyalılar arasındaki işsizlik oranının 2019’dan 2020’ye yüzde 6,4’ten yüzde 8,4’e yükseldiğini, göçmenlik geçmişine sahip kişilerin işsizlik oranının ise yüzde 10,8’den yüzde 15,3’e daha belirgin bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılar arasında ise bu oran, yüzde 36,7’den yüzde 41,8’e çıktı. Eğitim alanında ise, özellikle bilişim sektöründe gelecekteki fırsatlara yönelmeli ve dikkat çekilmelidir. Sağlık sektörü de gelecek vaat eden bir alan. Ancak, özellikle bakım sektöründeki koşulların iyileştirilmesi ve göçmen kökenli kişilerin ucuz işgücü olarak algılanmaması gerekiyor.“

ähnliche Artikel

Eğitimde Gerileme Önlenmeli
Okullarda, Kovid-19’un etkilerine dair geniş çaplı bir analize ihtiyaç var. Katharina Pabel için eğitim alanında öğrencilerin gerilemeye gitmesini durdurma ve tekrar normal şartları yakalama süreci derhal başlamalıdır.

Yaz Okullarına Katılım Önemli
Uyum Bakanı Susanne Raab (Halk Partisi – ÖVP), “Eğitimde yaşanan sıkıntıların telafisi için yaz okullarının özel önemine dikkat çekmeliyim. Bunun yanında ebeveynler içinde kurslarının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar artık okullarda da yapılabileceğinden geniş katılım beklemekteyiz.“

Göç Geçmişli Çocukların Durumu
Özellikle Viyana eğitim kurumlarında göçmen kökenli çocukların oranı çok yüksek düzeyde. Ülke çapında, anaokullardaki çocukların neredeyse yüzde 30’unun ana dili Almanca değil, bu oran başkent Viyana’da iki kat daha yüksek. Ülke genelindeki okullarda bu oran ise, neredeyse yüzde 27 ve Viyana’da yüzde 53’tür.

Türkler Kendini Evinde Hissediyor
Avusturya’da olan bireyler kendilerini büyük ölçüde evinde hissediyor. Eski Yugoslavlar ve Türklerden oluşan grubun yüzde 86’sı burada kendilerini tamamen veya büyük oranda evinde hissediyor. Suriyeliler, Afganlar ve Çeçenlerde bu oran yüzde 90.

Uyum Bakanı Susanne Raab’a Eleştiriler…

SPÖ’den Ciddi Eleştiriler: ‘ÖVP Tavsiyelere Uymuyor’
Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) uyum sözcüsü Nurten Yılmaz, “Halk Partisi’nin (ÖVP) tavsiyelere uymamasını eleştirmeliyiz. Bakan Susanne Raab, uzman tavsiyelerini dinleseydi, kadınlar için işgücü piyasasını teşvik etme başvurularımız ve bakım alanında atak yapılması için mücadele ederdi.“

NEOS: Çözüm Odaklı Çalışmalıyız
Yeni Avusturyalılar (NEOS) Partisi entegrasyon sözcüsü Yannick Shetty, “Bakan Raab’ın yalnızca sorunları ön plana çıkarmak yerine, örneğin erken çocukluk döneminde dil eğitimi desteği gibi konularda, çözümler üzerinde çalışmasını bekliyoruz.“ dedi.

Yeşiller: Katılım İçin Fırsatlar Şart
Yeşiller Partisi entegrasyon sözcüsü Faika El-Nagashi ise, „Pandemi döneminde, katılım fırsatları oluşturmanın bireylerin uyumu için ne kadar gerekli bir konu olduğunu daha da güçlü bir şekilde görüyoruz. Eğitim, öğretim ve çalışma alanlarında Avusturya’daki tüm insanlara, kimseyi geride bırakmadan eşit ve iyi fırsatlar, bunun yanında farklı bakış açıları sunmak da çok önemlidir.“

Nüfus Artışı Göçe Bağlı
Avusturya İstatistik Kurumu’nun verileri, entegrasyonun çok uzun bir süre daha ülke gündeminde olmaya devam edeceğini gösteriyor. 2080’e kadar nüfus 9 milyondan yaklaşık 9.9 milyona çıkacak ve bu da yalnızca göç yoluyla olacak.

Entegrasyon Projelerine Destek
Uyum Bakanı Susanne Raab, entegrasyon söz konusu olduğunda bireylerin gönüllülüğüne büyük önem verdiğini açıkladı. Ayrıca Entegrasyon Fonu ve yerel yönetimler birliği ile birlikte yeni bir finansman sistemi kurulacağını ve yerel entegrasyon projeleri için derneklere 2.500 Euro’luk bir destek sağlanacağını belirtti.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert