AVUSTURYAGENÇLİKMANŞETPOLİTİKA

Federal Hükümet Çocuk Koruma Kampanyası Başlattı

Adalet Bakanı Alma Zadić, Aile Bakanı Susanne Raab, Gençlikten Sorumlu Devlet Sekreteri Claudia Plakolm ve Sosyal İşler Bakanı Johannes Rauch ülke çapında ilk kez düzenlenen çocukları ve gençleri korumak için „Şiddete Hayır“ kampanyasını tanıttı.

Kampanyanın amacı, öncelikle yetişkinleri çocuklara yönelik şiddet belirtileri konusunda duyarlı hale getirmek ve gerekli durumlarda harekete geçmeleri için motive etmektir. İkinci olarak, çocuklar ve gençler şiddetin asla kabul edilemez olduğunu ve şiddetsiz bir şekilde büyümeye hakları olduğunu anlamaya teşvik edilmelidir. Ayrıca kampanya ile sınırlar koymayı öğrenmeleri ve destek hizmetleri hakkında bilgi almaları teşvik edilecek.

‘Şiddet Önlenmelidir’
Federal Hükümet yetkilileri, „Avusturya’da çocuklar ve gençler her gün şiddete maruz kalmakta ya da tanık oldukları şiddetten zarar görmektedir. Toplum olarak görevimiz çocukları ve gençleri korumak ve şiddetin asla kabul edilemez olduğunu vurgulamaktır. Bu nedenle şiddetin önlenmesi siyasi gündemin en üst sıralarında yer almalıdır.“

2 Milyon Avro Bütçe
Bütçesi 2 milyon Avro olan kampanya, çocuk koruma örgütleri ile çocuk ve gençlerin katılımıyla geliştirildi ve kamusal alanlarda, radyoda ve sosyal medyada yapılan kampanyalarla duyurulmaya başladı.

Hükümet Yetkililerinden Açıklama:
Adalet Bakanı Alma Zadić:
„Çocukların her türlü şiddetten korunmasını ve haklarına saygı gösterilmesini sağlamalıyız. Bu nedenle Avusturya çapında ilk çocuk koruma kampanyasını sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum. Kampanya yetişkinleri şiddet belirtileri konusunda duyarlı hale getirmeyi ve onları şiddete karşı aktif bir şekilde harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Çocuklara ve gençlere şiddetin asla kabul edilemez olduğu öğretilir. Ayrıca sınırlar koymaları için motive edilirler. Mesajımız açıktır: Kimsenin size zarar vermesine izin verilmez. Şiddet her çocuğu etkileyebilir ve her yerde karşımıza çıkabilir – ailede, toplum içinde, bir kulüpte veya okulda. Çocukların korunması hepimizi ilgilendirir. Bu nedenle, çocukların ve gençlerin davranışlarında değişiklikler gördüğünüzde bu duruma daha yakından bakın. Şiddetten şüphelendiğimizde daha fazla soru soralım. Çocukları ve gençleri daha iyi dinleyelim. Ve bize güvendiklerinde onları ciddiye alalım.“

Aile Bakanı Susanne Raab:
„Çocuklar toplumumuzda sahip olduğumuz en değerli varlıklardır. Onları şiddet ve istismardan korumak hepimizin görevidir. İşte bu nedenle geçen yıl çeşitli bakanlıkların güçlü bir ittifakıyla çocukların korunmasına yönelik, esasen faillere daha yüksek cezalar verilmesini de içeren kapsamlı bir tedbir paketi kabul ettik. Ayrıca Federal Başbakanlık çocuk koruma fonunu bu yıl bir kez daha iki katına çıkardık. ‚Şiddete Hayır‘ kampanyası ile çocukları ve gençleri daha da güçlendirmek ve çevrelerindekileri de duyarlı hale getirmek istiyoruz. Her çocuğun güvenli bir şekilde büyüyüp gelişebileceği şiddetten arındırılmış bir ortama sahip olma hakkı vardır.“

Gençlikten Sorumlu Devlet Sekreteri Claudia Plakolm:
„Failler tarafından kullanılan en güçlü araç istismara uğrayanların utancıdır. Tek çare ise mağdurların bilgilenmesidir. Bu çocuk koruma kampanyası, çocuklar ve gençler arasında istismarın ne normal ne de kabul edilebilir olduğu konusunda bilgi ve farkındalığı arttırmayı ve onlara nereden yardım alabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, mağdur çocuklara ve gençlere kendilerini savunmaları ve yardım aramaları için özgüven kazandırmayı amaçlamaktadır. Çağrım: Çocuklara ve gençlere yönelik şiddeti, çocuk istismarını görmezden gelmeyelim! Her vatandaşı semptomları tanımaya ve yardım aramaya çağırıyoruz.“

Sağlık Bakanı Johannes Rauch:
„Çocuklara ve gençlere şiddet deneyimleriyle başa çıkmalarında mümkün olan en iyi yardımı sağlayabilmek için yoğun bir destek hizmeti ağına ihtiyacımız var. Bu nedenle bakanlığım şiddete maruz kalmış çocuk ve gençlere yönelik desteğe öncelik vermiştir. Bu yıl, psikososyal destek ve çocuk koruma kuruluşlarının kurulması ve genişletilmesi için yaklaşık 3 milyon Avro yatırım yapılacaktır. Buna ek olarak, başarılı olan ‚Krizden Sağlıklı Çıkmak‘ projesini bir kez daha genişlettik ve bütçesini 19 milyon Avro arttırdık. Sonuç olarak 13 binden fazla çocuk ve genç hızlı ve ücretsiz bir şekilde destek aldı.“

Şiddet ve Şiddet Biçimleri
İnsanların büyük çoğunluğu çocuklara yönelik şiddetten fiziksel şiddeti anlamaktadır, ancak şiddetin birçok başka biçimi de vardır. İstatistiklere göre, 2022 yılında çocukların bir tür şiddetin (fiziksel şiddet, cinsel şiddet, özgürlükten mahrum bırakma, vb.) mağduru olduğu yaklaşık 19 bin bildirim yapılmıştır. Bununla birlikte, çocuk koruma kuruluşlarından alınan bilgilere göre, okulda veya internette zorbalık ve psikolojik şiddet, çocuklar ve gençler tarafından bildirilen en yaygın şiddet biçimleridir. Bunu, anne veya baba gibi çocuğun en yakındakilerden tanık olunan şiddeti de içeren aile içi psikolojik ve fiziksel şiddet izlemektedir. Çocukları ve gençleri şiddetten daha iyi korumak amacıyla federal hükümetin „Şiddete Hayır“ kampanyası, kamuoyunu şiddetin çeşitli biçimleri konusunda duyarlı hale getirmeyi ve çocuklarla gençlerin hakları konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

Kampanyanın Hedef Grupları
Çocuk koruma ve çocuk hakları konuları yüksek derecede karmaşıklık içermektedir. „Şiddete Hayır“ kampanyası çatısı altında yetişkinler için ayrı, çocuklar ve gençler için ayrı bir çalışma geliştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik kampanyanın sekiz konusu, çocukların ve gençlerin maruz kalabileceği çeşitli şiddet türlerini ele almakta ve onları bu şiddet türlerinin işaretlerine karşı duyarlı hale getirmektedir. Buna ek olarak, yetişkinlere, çocukların aniden davranışlarını değiştirmeleri halinde daha dikkatli olarak bakmaları, şiddetten şüphelenilmesi halinde soru sormaları, çocukların şiddeti bildirmeleri halinde dinlemeleri ve tehlikenin yakın olması halinde yardım almaları için kendilerine doğrudan hitap edilmesi hedeflenmektedir. Çocuklara ve gençlere hitap etmek için geliştirilen sekiz yan konu, hedef gruba kimsenin onlara zarar vermemesi gerektiğini açıkça iletmektedir. Güvenebilecekleri yetişkinlere başvurabilecekleri, sınır koymanın olumlu bir şey olduğu ve yardım ve desteğin mevcut olduğu. Kampanya internet sitesi aynı zamanda bilgi ve destek hizmetleri için de bir bağlantı noktasıdır:

Ayrıntılar İçin:
www.neinzugewalt.at

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert