AVUSTURYAMANŞETSAĞLIK

Dar Gelirliler Az Yaşıyor…

Avusturya Nüfusu Yaşlanıyor ve Çoğu Kronik Hasta

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre Avusturya’da insanlar daha uzun yaşıyor ve daha uzun süre sağlıklı kalıyor. Bununla birlikte nüfusun yaklaşık üçte ikisi kronik hastalıklardan muzdarip.

İnsanlar daha uzun yaşıyor
Avusturya Sağlık Raporu’na adlı çalışmaya göre, 2005 yılından bu yana Avusturya’da kadınlar (2 yıl) ve erkekler (2,9 yıl) daha uzun yaşamaktadır. Ayrıca uzun süre daha sağlıklı kalıyorlar: 1991 yılına kıyasla erkekler 7,4 yılı, kadınlar ise 7,8 yılı daha sağlıklı geçiriyor. İlk sağlık raporu 2016 yılında yayınlanmıştı, güncel rapor 2005 yılından bu yana yaşanan gelişmeleri gösteriyor.

Kronik rahatsızlıklar artıyor
Avusturya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, rakamlar ışığında belli konularda harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor. 2014 yılındaki yüzde 62’lik orana kıyasla (veriler 2016 raporu için toplanmıştır), 2019 yılında yüzde 66’sı (yaklaşık 4,9 milyon kişi) uzun süreli bir hastalıktan veya kronik sağlık sorunundan muzdarip olmuştur. Rapora göre, bu sorunlar büyük ölçüde yetersiz hareket etme, dengesiz beslenme, alkol ve nikotin tüketimi gibi sağlıksız yaşam tarzından kaynaklanmaktadır.

Hangi hastalıklar yaygın?
Avusturya’da en yaygın kronik hastalıklar ve sağlık sorunları arasında kronik sırt ağrısı (15 yaş ve üzeri nüfusun %26’sı), alerji (%20), kronik boyun ağrısı (%20), osteoartrit (kireçlenme) (%13), kronik baş ağrısı (%8), diyabet (%6), depresyon (%6), kronik bronşit/KOAH (%5) ve astım (%4) yer almaktadır. Genel anlamda kronik hastalıklar, kadınların hayatlarının 19,5 yılını, erkeklerin ise 16,4 yılını daha vasat ya da kötü sağlık koşullarında geçirdiği anlamına gelmektedir.

Sağlıklı yaşam yılları yükselişte
Genel olarak, 2019’dan bu yana, yeni doğan erkek bebeklerin 63,1 yıl, yeni doğan kız bebeklerin ise 64,7 yıl sağlıklı bir şekilde yaşaması beklenmektedir. Bu, 1991 yılından bu yana yedi yıldan fazla bir artış anlamına gelmektedir. Ülkede genel yaşam beklentisi 2005 ile 2019 yılları arasında erkekler için 2,9 yıl artarak 79,5 yıla, kadınlar için ise 2 yıl artarak 84,2 yıla yükselmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında beklenen yaşam süresi ise erkekler için 0,7 yıl, kadınlar için 0,5 yıl azalmıştı.

Kimler en çok etkileniyor?
Rapora göre, ülkede her iki kişiden biri sınırlı sağlık bilincine sahiptir. Düşük gelirli ve sadece örgün eğitim almış kişiler kronik rahatsızlıklardan orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Bu bireyler için dijital bilgileri kullanmak ve sağlık sisteminin işleyişine vakıf olmak özellikle zorlayıcıdır. Bununla birlikte ülkede, yeterli ila çok iyi sağlık bilincine sahip kişilerin oranı 2011’den bu yana yüzde 48’den yüzde 53’e yükselmiştir.

Gelir ve eğitim önemli etkiye sahip
Rapor, gelir ve eğitimin bireylerin sağlığı üzerindeki büyük etkisini göstermektedir. Örgün eğitim düzeyi veya hane geliri düşük olan kişilerin yaşam beklentisi daha düşüktür ve daha fazla yıllarını vasat veya kötü sağlık koşullarında geçirmektedirler. Daha sık kronik olarak hastalanırlar, günlük yaşamda daha fazla kısıtlamaya sahiptirler ve yaşam kaliteleri de oldukça düşüktür.

Yaşam Süresini Etkiliyor
Özellikle düşük gelirli erkekler ortalama 76,7 ve kadınlar 82,7 yıllık bir yaşam beklentisine sahipken, lise bitirme diplomasına veya yüksek öğrenime sahip kişiler sırasıyla 83,2 ve 86,4 yıllık bir yaşam beklentisine sahiptir. Bu fark temel olarak daha az elverişli bir yaşam tarzı, dezavantajlı bir yaşam durumu ve erken teşhis ve tıbbi bakımın düşük kullanımından kaynaklanmaktadır. Şu anda insanların sadece yaklaşık yüzde 15’i önleyici tıbbi kontrollerden faydalanıyor ve bu eğilim az da olsa yükselişte.

60 Milyon Avro Bütçe
Avusturya Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Johannes Rauch (Yeşiller), „İnsanların sağlığı kesinlikle gelir me- selesine ve eğitim seviyesine bağlı olmamalı. İşte tam da bu nedenle, planladığımız gibi sağlık alanında düzenlemeler için 60 milyon Avro bütçe ayırıyoruz. Bu reformun bir parçası olarak, nesiller boyu sürecek sağlıklı kalmanın teşviği, iyileştirme ve geliştirme aynı zamanda doğru zamanda hastalıkları tespit etme ve önleme programlarına yatırımlar yapacağız. Bireylere doktor arzını iyileştirmek için de ek fonlar sunarak beklentilere uygun hareket edeceğiz“ dedi.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert