AVUSTURYAEKONOMİMANŞETPOLİTİKA

Konut Krizine Viyana’dan Çözüm

„Wohnen für das Gemeinwohl“ als neuer Ansatz für europäische Wohnpolitik gefordert

Avrupa Birliği’nden (AB) üst düzey yöneticilerin katıldığı ve uygun fiyatlı konut krizine çözümler üretmeyi hedefleyen bir çalışma Viyana Belediyesi’nin evsahipliğinde yapıldı.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Avrupa ve Avusturya genelinde yaşanan konut krizine yönelik açıklamalarda bulundu.

Güçlü İttifaklara İhtiyaç Var
Michael Ludwig, „AB düzeyinde yaşanan uygun ve karşılanabilir konut krizi için büyük güçlüklerin üstesinden gelmek gerekiyor ve bunun için de güçlü ittifaklara ihtiyaç vardır. Bu mücadeleye kentlerin yanı sıra çeşitli Avrupa’da faaliyet gösteren kurumlar da dahildir. Hepimiz uzun yıllardır çeşitli proje ve formatlarda mükemmel bir şekilde birlikte çalışıyoruz.“

AB Seçimleri Öncesi Mesaj
Belediye Başkanı Ludwig, „2024 yılı, Avrupa Birliği’nin hangi yönde ilerleyeceğine karar verecek olan Avrupa düzeyinde rotanın belirleneceği bir yıldır. Bu nedenle yaklaşan Avrupa seçimlerinden önce bütün siyasilere güçlü bir sinyal gönderiyorum: Konutlar Avrupa Birliği’ndeki herkes için karşılanabilir olmalıdır.“

Vatandaşlar Krizlerden Korunmalı
Ludwig, „Konut politikasının kamu yararına, yani insanlar, ekonomi ve iklim için iyi olana hizmet etmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Avrupa Birliği, vatandaşlarını kriz ve spekülatif gelişmelerden koruma sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu da ancak küresel ve Avrupa düzeyinde çözülebilir. AB kurumları, önümüzdeki görev döneminde herkes için sosyal ve uygun fiyatlı konut konusunu bir öncelik haline getirmelidir. Bu Parlamento, Komisyon ve Konsey için de geçerlidir. Kentleri ve bölgeleri AB politikasının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine kurumsal olarak dahil etmek ve sadece bireysel tedbirlerden bahsetmemek çok önemlidir. Avrupa genelinde sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek için konunun sürekli ve ciddi bir şekilde ele alınmasına ihtiyacımız var. En büyük temennim, AB düzeyinde daha iyi mevzuat, daha iyi teşvikler, finansman ve daha iyi bilgi yönetimi sağlayan sağlıklı ve gerçek bir sistem oluşturulmasıdır.“

Viyana’ya Büyük Övgü
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı Oliver Röpke, „Avrupa, pek çok insanın yeterli ve uygun fiyatlı konut bulmakta zorlandığı bir konut krizi yaşıyor. Viyana, güçlü bir belediye ile kâr amacı gütmeyen konut sektörünün tüm konut piyasası üzerinde olumlu – fiyat düşürücü – bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda ekonominin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine yardımcı olmakta ve iklim hedeflerini desteklemektedir.“

Yatırımlar Artırılmalı
Oliver Röpke, „Her düzeyde ilgili paydaşları içeren Avrupa çözümlerine ve bir Avrupa eylem planına ihtiyacımız olduğu açıktır: Üye devletler, AB kurumları, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, belediyeler, şehirler ve bölgelerin yanı sıra özel sektör. Bunu başarmak için yatırımları da arttırmamız gerekiyor. Halihazırda uyum fonları ya da InvestEU gibi araçlarımız var, ancak yerel ve bölgesel yönetimlerin Avrupa’daki konut krizini nihai olarak çözmelerine yardımcı olacak özel yatırım araçlarıyla uzun vadeli çözümleri de değerlendirmemiz gerekiyor.“

Viyana Avrupa İçin Bir Emsal
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Evelyn Regner: „Avrupa genelinde uygun fiyatlı barınma temel hakkına yönelik taleplerimizi Viyana’dan daha iyi formüle edebileceğimiz bir yer yoktur herhalde. Burada dayanışmaya dayalı bir hizmet politikasının herkes için iyi bir konutu nasıl sağlayabileceğini pratikte görebiliyoruz. Ve bu örnek bir emsal teşkil etmelidir. Viyana, Avrupa’nın en iyi uygulama örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çağrımız açıktır: Uygun fiyatlı konut temel bir haktır ve konut politikası kamu yararına hizmet etmelidir.“

Çok Daha Fazla Çaba Gerekiyor
Evelyn Regner: „Önümüzdeki yıllarda, AB düzeyinde bu hedefleri destekleyen koşullar oluşturmalıyız. Bu, herkes için uygun fiyatlı konutun bir sonraki AB Komisyonu ve AB Parlamentosu’nda siyasi bir öncelik olarak kurumsallaştırılmasının yanı sıra, sosyal konut için AB fonlarına daha iyi erişim sağlanması ve her şeyden önce kısıtlayıcı sübvansiyon kurallarından muaf tutulması anlamına da gelmektedir. Uygun fiyatlı konutun siyasi bir kılavuz olarak benimsenmesi aynı zamanda yerel ve bölgesel ihtiyaçları büyük ölçüde dikkate alan bir kamu yatırımının savunulması ve konutta spekülasyona karşı katı kuralların uygulanması anlamına gelmektedir. AB bu konuda çok daha fazlasını yapmalıdır ve Avrupa Parlamentosu bu çabada bir ortak olmaya devam edecektir.“

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert