AVUSTURYAGENÇLİKMANŞET

Avusturya’da her on erkek çocuktan biri cinsel şiddete maruz kalıyor

Viyana Erkek Danışma Servisi (Wiener Männerberatung) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avusturya’da her on erkek çocuktan birinin 18 yaşına kadar cinsel şiddet mağduru olduğu tahmin edilmektedir. Bu yüksek sayıya ve mağdurların yaşamları üzerindeki genellikle ağır etkiye rağmen, konu hala çok fazla gündemde yer almamaktadır.
Erkek Danışma Servisi yetkilileri, „Toplumun çoğunluğu erkek çocuklara, gençlere ve yetişkin erkeklere fail rolünü atfediyor – ancak mağdurlar olarak algının kör noktasında kalıyorlar.“

Mağdurlar için yardım
Özellikle failler kadınlar olduğunda, görmezden gelme eğilimi vardır. Burada da fail-mağdur yapılarına ilişkin basmakalıp fikirler, yani bu saldırıları genelde erkeklerin yaptığına olan peşin hükümler, kadınlar tarafından cinsel şiddet yapılması gibi durumların arka planda kalmasına veya mağdurlara genellikle inanılmamasına neden olmaktadır. Bazı araştırmalar cinsel şiddetin yüzde 25’inin kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini varsaymaktadır.

ähnliche Artikel

Erkek Danışma Servisi yetkilileri, „Cinsel şiddete maruz kalan erkek çocuklar yaşadıkları hakkında konuşmaya veya yardım almaya çalışmaktadır. Ama ne yazık ki genellikle dinlenmiyorlar.“

Männerberatung Wien’de mağdur destek ve süreç destek sorumlusu klinik psikolog Hubert Steger, „Saldırılar genellikle mağdurlar için en ciddi sonuçları doğuruyor. Maruz kalınan şiddetin psikolojik sonuçları, karmaşık travma sonrası stres bozukluğu gibi bazen çok büyük uzun vadeli etkiler içermektedir.“ açıklamasında bulundu.

Özellikle bakım evlerindeki çocuklar etkileniyor
Bakım evleri, okullar veya kreşler gibi kurumlarda cinsel saldırılar tespit edilmektedir. Örneğin, Viyana Bakım Evleri Çocukları Araştırması (2018), bu tür kurumlardaki erkek çocukların yüzde 60’ından fazlasının şiddet mağduru olduğunu (cinsel istismar dahil) göstermektedir.

Ne yapılmalı?
Uzmanlar, „Cinsel şiddet; yaş, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği fark etmeksizin herkesin başına gelebilir. Cinsel şiddete veya istismara uğrayan yetişkin erkekler ve çocuklar; cinsel şiddette maruz kaldıkları için tepkiler verebilir ancak erkekler ve erkeklik hakkında sosyal tutumlar ve klişeler nedeniyle bazı ilave zorluklarla da karşı karşıya kalabilirler. Fail herhangi bir cinsiyet kimliğinden, cinsel yönelimden veya yaştan olabilir; tanınan ve güvenilen biri de olabilir. Tüm failler gibi, fiziksel güç veya psikolojik ve duygusal zorlama taktikleri kullanabilirler. Burada cinsel şiddetti veya istismarı biriyle paylaşmak zor olabilir. Genelde yargılanmaktan ve anlattıklarına kimsenin inanılmamasından korkulmaktadır. Erkeklikle ilgili kalıp yargılar birçok erkeğin yaşadıklarını anlatmasını zorlaştırabilir. Ancak durumun güvenilir birilerine anlatılması ve destek kurumlarından yardım alınarak sürecin iyi yönetilmesi çok önemlidir.“

 

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert