AVUSTURYAEKONOMİMANŞET

Toplumun Refah Seviyesi Düşüyor

İşçi Odası (AK) Raporuna Göre Avusturya’da İnsanların Refahı Geriliyor

Enflasyon ‘krizinin’ bir sonucu olarak Avusturya’da halkın refahı geriliyor. Bu durum, Avusturya İşçi Odası’nın (AK) „Refah Raporu“ çalışmasında açıkça ortaya kondu. Krizlerin en kötü sonuçları iyi gelişmiş refah devleti tarafından hafifletilmiş olsa da, eşitsizlik yine de artmıştır. Avusturya, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla iyi bir konumdadır ancak İşçi Odası’na göre iş ve yaşam kalitesi ülkede düşmeye devam ediyor.

Sosyal Eşitsizlik Artıyor
AK Baş Ekonomisti Markus Marterbauer, „Önceki yıllardaki raporlarda gelişim hep olumlu ya da nötr olarak değerlendirilmişti. Ancak yaşam kalitesi açısından, konut maliyetleri ve çeşitli alanlardaki fiyat artışları olumsuz bir etkiyi beraberinde getirdi. AK Refah Raporu, beş refah hedefinde de ilk kez gerileme olduğunu ortaya koyuyor. Enflasyon krizi sosyal eşitsizliği daha da kötüleştiriyor.“

İşlerin Kalitesi Düşüyor
Raporun önemli noktalarından birini gelir dağılımı oluşturuyor ve burada krizler kendisini açıkça hissettirmeye devam ediyor. Bunun başlıca nedenleri, Avusturya’da ailelerin harcayabilecekleri gelirin az olması, gelirin genel olarak ve aynı zamanda cinsiyetler arasında eşit olmayan şekilde dağılımıdır. Avusturya sadece „araştırma ve yenilikçilik“ alanında istikrarlı bir ilerleme kaydediyor.

İş ve İstihdam
Rapor ayrıca „tam istihdam ve iyi iş“ başlığıyla işgücü piyasasını da değerlendirmektedir. AK Sosyal Politika Direktörü Sybille Pirklbauer, ücretsiz ev ve bakım işlerinin yaygınlaştırılmasını ancak bu alanda kadınlar ve erkekler arasındaki dağılımda açık bir „dengesizlik“ olduğunu söyledi. Rapor aynı zamanda iş kalitesinde ve iş iklimi endeksinde belirgin bir düşüş olduğunu ortaya koymaktadır.

Barınma ve Yoksulluk
Raporda yaşam kalitesinde de hafif bir düşüşe dikkat çekiliyor. Pirklbauer, „Yaşam memnuniyeti ve algılanan fiziksel güvenlik yüksek kalmaya devam etse de, siyasetin önündeki en büyük zorlukları özellikle uygun fiyatlı konutlar ile yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesi alanında görüyoruz. Birçok insan artık yaşam masraflarını da karşılayamaz duruma geldi.“

Avusturya İşçi Odası (AK) raporu, yüksek enflasyonun iklim krizini daha da kötüleştirdiğini, çünkü devletin ekonomi politikasını iklim hedeflerine ulaşmaktan enflasyonla başa çıkmaya kaydırdığını gösteriyor. AK Çevre ve Ulaştırma Politikası Başkanı Lukas Oberndorfer, „Emisyonların ve enerji tüketiminin azaltılması açısından, siyasi tedbirler iklim hedeflerinin gerisinde kalıyor.“

Ekonomik İstikrar Azaldı
AK uzmanları, ekonomik istikrarın da bir önceki yıla kıyasla azaldığını belirtiyor. Raporda, faiz oranlarındaki artışların yatırım faaliyetlerini azalttığı ve bunun da finansal piyasa istikrarı üzerinde olumsuz bir etki yaptığı belirtiliyor. Fiyat istikrarı hedefine önümüzdeki yılda da ulaşılamayacağı açıklandı.

Farklı Faktörler Değerlendirildi
İşçi Odası insanların refahını gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ile değil, yaşam kalitesi, gelir dağılımı adaleti, iklim ve çevre gibi faktörlerle ölçmektedir. AK, yeni raporda toplam 30 göstergeden sadece sekizini olumlu olarak değerlendiriyor; bir önceki yıl bu sayı beşti. AK, rapor sonuçlarına temel olarak Avusturya İstatistik Kurumu’nun verilerini kullanmaktadır.

Hükümetten Talepler
İşçi Odası insanların refahını gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ile değil, yaşam kalitesi, gelir dağılımı adaleti, iklim ve çevre gibi faktörlerle ölçmektedir. AK, yeni raporda toplam 30 göstergeden sadece sekizini olumlu olarak değerlendiriyor; bir önceki yıl bu sayı beşti. AK, rapor sonuçlarına temel olarak Avusturya İstatistik Kurumu’nun verilerini kullanmaktadır.

Çalışma Saatleri Düşürülmeli
İşçi Odası tam ücret karşılığında çalışma saatlerinin azaltılması talebini yineledi. Emekliliğe kadar sağlıklı bir şekilde çalışabilmek için çalışma saatlerinin haftada 30 ila 35 saate düşürülmesi gerekmektedir. Pirklbauer, „Yeni ve sağlıklı bir tam zamanlı çalışma, uzun ve tatmin edici bir çalışma hayatını desteklediği gibi, sağlıklı ve iyi bir yaşamın diğer alanları üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir“ diyor.

Sağlık ve Eğitim İçin Yüksek Ücretler
Buna ek olarak İşçi Odası, „İyi bir yaşam ve refah için merkezi önemde yer alan meslekler – örneğin sağlık, bakım ve eğitim sektörleri – iyileştirilmeli ve daha iyi ücretlendirilmelidir. Bugüne kadar işgücü piyasasında özellikle zor zamanlar geçiren grupların, iş hayatında yeterliliklerinin artırılması için yeni fırsatlar sağlanmalı ve işgücü piyasasına (yeniden) katılmaları artık daha kolay olmalıdır. Kadınlar, yaşlılar ve düşük ücretli sektörlerde çalışanlar için de özel destekler sunulmalıdır.“

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert