AVUSTURYAKADINMANŞETSAĞLIK

Viyana’da Halkın Ruh Sağlığı Kötü

Özellikle Kadınların ve Gençlerin Durumu İyi Değil...

Viyana Belediyesi, 2020’den bu yana dördüncü kez, halkın ruh sağlığı üzerine bir araştırma yaptırdı. Sonuçlar son derece açık: Ruh sağlığına yönelik zorluklar yüksek olmaya devam ediyor. Halk arasında yorgunluk, anksiyete ve depresyon artmaya devam ediyor. Bu durumdan özellikle gençler ve kadınlar etkileniyor.

Tükenmişlik, Anksiyete ve Depresyon İlk Sıralarda
Foresight Enstitüsü tarafından yapılan bu araştırmaya göre Viyana’da yaşayan halkın dörtte birinden fazlası (yüzde 28) kendi ruh sağlıklarının bir önceki yıla kıyasla kötüleştiğini söylemiştir. Hatta beşte biri son iki yılda sürekli ve ciddi bir kötüleşme yaşadığını ifade etmiştir.

Araştırmaya katılanların neredeyse yüzde 70’i yorgunluk nedeniyle günlük yaşamda bir bozulma görüyor – bir önceki ankette bu rakam yüzde 61’di. Anksiyete de yine artış göstermiştir: Bir önceki yıl yüzde 60 olan bu orana kıyasla güncel sonuçlara göre halkın yüzde 65’i anksiyeteden etkilendiğini belirtmiştir.

Sıkıntılı Süreç Devam Ediyor
Viyana Belediyesi Psikiyatri, Bağımlılık ve Uyuşturucu Sorunları Koordinatörü Ewald Lochner, „Herkesin aynı gemide olmadığının farkındayız. Her birey fırtınalı denizlerle mücadele etmek zorunda olsa bile, dalgalarla bir deniz bisikletinde mi yoksa lüks bir yatta mı yüzleşmek zorunda olduğunuz fark eder. Pandemiden önce de zorluklarla mücadele eden insanlar diğerlerine göre çok daha fazla etkileniyor. Gençler ve kadınlar özellikle muzdarip oluyorlar. Tükenmişlik ve endişe bu gruplarda 2023 yılı boyunca tekrar artmış ve böylece şimdiye kadar araştırılan dört yılın her birinde yükselmiştir.“

Maddi Durum Etkili Oluyor
Analize göre, en yüksek stres seviyeleri bakıcı kadınlar ve 29 yaş altı genç kadınlar arasında görülmektedir. Özellikle de alt ekonomik kesimde yer alanlar, yani ellerinde çok az para olanlar, en çok etkilenenlerdir.

Kadınlar ve Gençler Zor Durumda
Tükenmişlik ve endişe, şimdiye kadar incelenen her yılda gençler ve kadınlar arasında artmıştır. Örneğin, alt ekonomik üçte birlik dilimde yer alan 29 yaş altı kadınlar arasında her on kişiden dokuzu yorgunluk ve kaygıdan etkilenmektedir.

İnsanların Korkuları Neler?
Ankete katılanların yüzde 59’u için yüksek enflasyon ile artan hayat pahalılığı önemli bir sorun teşkil etmektedir. Gelecekle ilgili kaygılar yüzde 41, Ukrayna’daki savaş gibi küresel gelişmeler yüzde 30 ve koronavirüs pandemisi yüzde 21 oranında insanların korkularında ağır basmaktadır.

Birçoğu İlaç Kullanıyor
Araştırmada ilk kez bireylere ilaç kullanım durumları da sorulmuştur. Katılımcıların dörtte biri son birkaç hafta içinde en az birkaç gün uyku hapı veya sakinleştirici aldığını belirtmiştir. Beşte birinden biraz azı yorgunluk ve depresyon için ilaç almıştır. Rakamlar gençler arasında daha yüksek olup üçte biri uyku hapı veya sakinleştirici, yüzde 31’i ise depresyon ve yorgunluk için ilaç kullanmıştır.

İlaçlara Dikkat Edilmeli
Viyana Bağımlılık Destek Merkezi Tıbbi Direktörü Regina Walter-Philipp, „Alınan ilaç sayısının yüksek olmasının yanı sıra, tıbbi gözetim altında ilaç kullanımının nispeten düşük olması da endişe kaynağıdır. İleri yaştaki Viyanalıların %79’u aldıkları ilaçların reçeteye tabi olduğunu belirtirken, bu oran 29 yaş altındakilerin sadece %59’u için geçerlidir. Reçetesiz ilaçlar için de tıbbi tavsiye alınmalıdır. Kendi kendine ilaç kullanımı büyük tehlikeler barındırmaktadır.“ diye uyarıyor.

Yardım Almak İsteyenler Utanıyor
Viyana Psikososyal Bilgilendirme Müdürü Ardjana Gashi, „29 yaş altı ve alt ekonomik kesimde yer alan her 10 genç kadından 9’u yorgunluk ve kaygıdan, her 10 kadından 8’i ise kontrolsüz endişelerden muzdariptir. Endişe Hattı’na (Sorgenhotline Wien) özellikle kadınlardan gelen aramalarda da bir artış olduğunu görüyoruz. Pandemiden önce de ruhsal hastalıklar genç kadınlar arasında en yaygın hastalık nedeniydi. Bu eğilim son yıllarda yaşanan krizlerle birlikte daha da arttı. Maalesef yardım almak isteyen insanların yüzde 28’i utandıkları için bunu yapmıyor. Özellikle insanların çok kolay bir şekilde akıl hastalıklarından damgalanması konusunda daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Ruh sağlığı konusunda yardım aramak, fiziksel hastalıklar için olduğu kadar normal hale gelmelidir. Çünkü erken destek iki kat daha fazla yardım anlamına gelir.“

Yeni Tedbirler
Ewald Lochner, „Viyana Belediyesi son yıllarda bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli bazı tedbirleri uygulamaya koymuştur. Önlemden ilk destek için hizmetlere ve ayakta tedavi alanının genişletilmesine kadar. Önümüzdeki yıllarda, örneğin ilave çocuk ve ergen psikiyatrik ayakta tedavi merkezlerinin açılması gibi başka tedbirler de alınacaktır.“

Destek Alınabilecek Merkezler:
Psychosoziale Dienste in Wien
https://psd-wien.at/
Sorgenhotline Wien
https://www.suchthilfe.wien/
Tel: 01 4000 53000
Suchthilfe Wien

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert