AVUSTURYADÜNYAMANŞET

Avrupa’da Her İki Afrika Kökenliden Biri Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

Rassismus-Studie: Schwarze in Österreich extrem diskriminiert

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 13 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’da yaşayan siyahların hemen hemen yarısı günlük hayatlarında ırkçılığa maruz kalıyor. Siyahlara yönelik ırkçılık üzerine yapılan „AB’de Siyah Olmak“ başlıklı araştırmaya göre Almanya ve Avusturya en kötü sonuçların olduğu iki ülke olarak tespit edildi.

7 Bin Kişilik Araştırma
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) anketi yaklaşık 7 bin kişiyle yapıldı ve katılımcıların yüzde 45’i son yıllarda ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Polonya (yüzde 20), İsveç (yüzde 25) ve Portekiz (yüzde 26) en düşük oranlara sahip ülkelerdir.

Almanya ve Avusturya Başı Çekiyor
Almanya’da katılımcıların yüzde 76’sı, Avusturya’da ise yüzde 72’si son beş yıl içinde ten rengi, göçmenlik geçmişi ya da dini inançları nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. Bir önceki araştırmanın yapıldığı 2016’da ise Almanya’da söz konusu oran yüzde 52 olarak açıklanmıştı ve güncel rakamlar şok etkisi yaptı.

‘Polis’ Ayrımcılığında Avusturya
Avusturya, polis ayrımcılığı açısından en üst sıralarda yer almaktadır. Örneğin, ankete katılan erkeklerin yüzde 53’ü ve kadınların yüzde 24’ü anketten önceki beş yıl içinde polis tarafından durdurulduklarını ve bunun da ten renklerinden kaynaklandığını savunmuştur.

Okullarda Üzücü Durum
Araştırmaya göre Almanya’da okullarda siyahi öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ı ırkçı hakaret veya tehditlere maruz kaldıklarını bildirdi. Avusturya’da ise öğrencilerin yüzde 37’si bu tür sorunlarla karşılaştı.

İş Bulmada Ciddi Sıkıntılar
Afrika kökenliler Avusturya’da iş bulma konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Buna göre anket katılımcılarının yüzde 59’u geçen beş yılda olumsuz deneyimler yaşadıklarını açıklarken, Bu oran Almanya’da yüzde 56 oldu. Bu sonuçlara göre siyahi bireyler, iş ararken Avusturya’dan daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını hiçbir yerde hissetmiyorlar. (13 AB ülkesi ortalaması yüzde 34)

İstihdamda Ayrımcılık
Almanya’da siyahilerin iş yerlerinde yaşadığı kötü deneyimler de diğer 12 ülkeye kıyasla daha yüksek. Katılımcıların yüzde 46’sı geçen yıl iş yerinde ayrımcılığa uğradığını bildirdi. Bu oranın AB ortalaması ise yüzde 31 olarak açıklandı.

Şiddet Deneyimi Yaşayanlar
Almanya’da katılımcıların yüzde 9’u, Avusturya’da ise yüzde altısı bizzat şiddet deneyimi yaşadıklarını bildirdi. Finlandiya’da bu oran yüzde 11 olarak saptandı.

Saldırılarda Almanya Zirvede
„AB’de Siyah Olmak“ başlıklı ankete göre Almanya, ırkçı sebeplerle gerçekleşen saldırılar konusunda da listenin en başında yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 54’ü bu tür saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.

Şok Edici Sonuçlar
FRA Direktörü Michael O’Flaherty, „Anket sonuçlarını ancak ‘şok edici’ olarak nitelendirebilirim. Çünkü 2016 yılında yapılan araştırmaya katılan Afrika kökenlilerin yüzde 39’u ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldıklarını, şu an ise bu oranın yüzde 6 artmış olduğunu görüyoruz. FRA olarak diğer hususların yanı sıra, AB devletlerine ırkçı olaylara ilişkin daha doğru veri toplamaları ve ırkçı suçları daha ağır bir şekilde cezalandırmaları çağrısında bulunuyoruz. Afrika kökenli insanların ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalmadan haklarını kullanabilmelerinin sağlanması gerekiyor.“

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert