AVUSTURYAEĞİTİMGENÇLİKYAN MANŞET

GENÇLİK ARAŞTIRMASI: Avusturya’da Gençler Geleceğe Nasıl Bakıyor

Avusturya gençliği ne düşünüyor, ne hissediyor ve gelecekten neler bekliyor? Bu sorular, 14 yaş ve üstü 14.400’den fazla okul çocuğuyla yapılan bir gençlik araştırmasıyla tespit edildi: Özellikle gençlerin gelecek hakkında her zaman iyimser olmadıkları ortaya çıktı.

Gençler Ne Yapmak İstiyor?
Avusturya’daki eğitim yüksekokullarının ortak projesi olan ”Yaşam Dünyaları 2020 – Lebenswelten 2020” başlıklı bu çalışma, özellikle gençlerin geleceklerini nasıl gördüklerini, maruz kaldıkları sağlık sorunlarını, boş zamanlarında ne yaptıklarını veya gelecekteki yapmak istedikleri, mesleklerden ne beklediklerini araştırdı.

ähnliche Artikel

Genel Görünüm
Boş vakitlerin nasıl değerlendirildiği ayrıca arkadaşlar, iş, sağlık, hayata bakış, gelecek beklentileri, değerler, korkular, siyaset, demokrasi ve okul alanlarını içeren sorulara gençlerin büyük bölümü olumlu ve umutlu cevaplar verdi. Çalışmayı düzenleyen araştırma ekibinden Graz Kilise Pedagoji Yüksekokulu Rektör Yardımcısı Renate Straßegger Einfalt, ”Araştırmamızın sonuçlarını, gençlerin geleceğe olumlu bakabilecekleri şeklinde yorumlayabiliriz. Bununla birlikte, endişe verici olan, gelecekleri hakkında çok az veya çok az olumlu görüşe sahip olan 14 ila 16 yaşındaki yüzde onluk kesim.”

Kızları Gelecek Endişesi Zorluyor
Genç kızların gelecekle ilgili endişeleri daha yüksek. Yaklaşık yüzde 70’lik bir oranla genç kızlar ciddi kaygılar taşıyor. Genç erkeklerde ise bu oran yüzde 55 olarak tespit edildi. Araştırma ekibinden Steiermark Pedagoji Yüksekokulu’ndan Martin Auferbauer, ”Genç kızların kendine değer verme oranı kötü, ayrıca üzerlerinde gelecek baskısını güçlü bir şekilde hissediyorlar ve ebeveynlerden destek görmek yerine şikâyet duyuyorlar.”

Korkular ve Beklentiler
Renate Straßegger-Einfalt: ”Gençler temel endişelerini; Çevre ve iklim problemleri, ardından ailenin dağılma korkusu ve ciddi bir hastalığa yakalanma riski olarak sıraladı. Avusturya gençliği beklentilerini ise; İyi bir eğitim alma arzusu ve uyumlu sosyal ilişkiler olarak ortaya koydular.”

Eğitimde büyük farklılıklar
Martin Auferbauer, “Gençlerin eğitim hedefleri söz konusu olduğunda, araştırma büyük farklılıklar gösteriyor. Genel olarak, genç erkekler eğitim hedeflerine ulaşacaklarına genç kızlardan daha fazla inanıyorlar. Ancak ilginç bir şekilde eğitim hedeflerine genç kızların ulaşma oranı daha yüksek ve bu sonuç erkek akranlarına göre daha yüksek bir eğitim niteliği hedefledikleri anlamına geliyor.” Avusturyalı gençlerin arkadaşlarından en büyük beklentileri güvenilirlik, eğlence ve sadakat olarak sıralandı.

ÖN PLANA ÇIKAN SONUÇLAR

Gençler Çoğunluğu Mültecilerin Kabulünden Yana
Araştırmacılardan Gabriele Böheim, “Gençlerin göçe oldukça açık yaklaştığını vurgulayabilirim. Ankete katılanlar Avusturya’yı bir göç ülkesi olarak görüyor ve ezici çoğunluk (yüzde 68) mültecilerin kabulünü tamamen veya kısmen onaylıyor. Ancak aynı zamanda açık bir çoğunluk göçmenlerin yerel kültüre uyum sağlamasını bekliyor (yüzde 70). Kendileri de göç etmiş olanlar göçe daha da açıktır. Ülkede ne kadar uzun süre kalınırsa, tutumlar ülke geneline o kadar benzer hale gelir.“

Siyasete İlgi Zayıf
Gençlerin siyasete ilgisi oldukça zayıf: Sadece yüzde 11’i politikayla çok ilgilendiğini söyledi, diğer yüzde 34’ü kısmen ilgi duyduğunu belirtti. Yine yüzde 34’ü fazla ilgilenmediğini, yüzde 21’i ise konuyla ilgili hiçbir şey yapmak istemediğini vurguladı. Genel lise (AHS) ve Meslek eğitimi veren yüksek dereceli okul (BHS) öğrencileri siyasete en çok ilgi duyan kesim.

Demokrasiden Memnunlar
Gençlerin büyük çoğunluğu (yüzde 70) Avusturya’da demokrasinin işleyişinden memnun. Bu tutum en güçlü şekilde AHS ve BHS öğrencileri arasında mevcut, bunu zorunlu eğitime devam eden okul öğrencileri takip ediyor. Meslek okullarında ve mesleki orta okullarda demokrasinin işleyişinden memnuniyet en düşüktür.

Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği Korkusu
Gençlerin korkuları sorulduğunda, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin getirebileceği olumsuz sonuçlar ağır basıyor. Ardından ailelerin dağılması ve ciddi hastalıklar geliyor. Daha önceki araştırmalara göre burada bariz bir değişiklik mevcut: Maddi ve işle ilgili korkular eskiden açıkça çok ön sırada iken, güncel araştırma ile geri plana düştü.

İş Güvencesi Çok Önemli
Gençler iş konusunda oldukça tutucu: Kendileri için neyin önemli olduğu sorulduğunda ise önce iş güvencesi, ardından aile ile uyum geliyor. Buna karşılık, yüksek bir gelir nispeten önemsizdir. Daha zayıf sosyal sınıflardan gelenler veya göçmen gençler yüksek gelire daha fazla önem vermektedir.

Arkadaşlık İçin Aranan Kriterler
Gençler iyi bir arkadaşlık için en önemli kriterlerini ise; Güvenilirlik (yüzde 93), birlikte eğlenceli zaman geçirmek (yüzde 92) ve sadakat (yüzde 90) olarak tanımlıyor.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert