AVUSTURYAEKONOMİMANŞETPOLİTİKA

Göçmenler İş Ararken Ayrımcılığa Uğruyor

Avusturya’da Göçmenlerin İş Bulmasının Önündeki En Büyük Engeller Neler?

Avusturya İstatistik Kurumu’nun yaptığı bir ankete göre, göçmenler iş aramakta Avusturyalılara göre çok büyük zorluklar yaşıyor.

Ayrımcılık ve Engeller
Çalışmanın sonuçlarına göre, 15 ila 64 yaşları arasındaki yabancı uyrukluların dörtte biri uygun iş ararken engellerle karşılaştı ve yabancı uyruklu işçilerin yaklaşık yüzde 8’i mevcut işlerinde ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

Zorlukların Sebepleri
İş ararken yaşanan zorlukların nedenlerine gelince, ankete katılan göçmenlerin yüzde 43,6’sı Almanca bilgilerinin yetersiz olduğunu söyledi. Göçmenlerin yüzde 16,8’i ise niteliklerine uygun bir iş bulamadığından şikâyet ediyor. Yüzde 15,2’lik kesim ise en büyük sorun ve zorluk olarak yabancı eğitim diplomalarının tanınmamasını gösteriyor.

Almanca Çok Önemli
Araştırmaya katılan 15-64 yaş arası göçmenlerin yaklaşık beşte birinin (yüzde 18,9) birinci dili Almanca’dır ve yüzde 2,6’sı Almanca’ya ek olarak başka bir ana dili daha belirtmiştir. Kendi görüşlerine göre, göçmenlerin üçte birinden fazlası (yüzde 35,5) Almanca’yı akıcı, dörtte biri (yüzde 24,4) ileri düzeyde Almanca konuştuğunu belirtmiştir. Ancak ankete katılımcıların yüzde 15,7’si yalnızca temel bilgilere sahip olduğunu söyledi. Yüzde 5,5’lik bir kesim de Almanca bilgilerini ‚çok az‘ veya ‚hiç yok‘ olarak değerlendiriyor. Çalışan insanlar kendilerini daha iyi değerlendiriyor: Yüzde 37,9’u Almanca bilgilerini “akıcı” olarak tanımlarken, işsiz insanlar için bu rakam yüzde 30,3. Dörtte biri (yüzde 25,5; çalışmayanlar: yüzde 22,2) Almanca bilgilerini ileri düzeyde olarak değerlendiriyor.

Eğitim Nitelikleri Tanıtılmıyor
15 ila 64 yaşları arasındaki yabancı uyruklu kişilerin neredeyse dörtte üçü (yüzde 73,0) yüksek eğitimlerini çoğunlukla kendi ülkelerinde olmak üzere yurtdışında tamamlamıştır. Yalnızca yüzde 13,3’ü yurtdışında edindiği resmi niteliklerin Avusturya’da tanınması veya değerlendirilmesi için başvurdu: Avusturya İstatistik Kurumu’na göre, farklı ülkelerden eğitim niteliklerine sahip göçmenlerin onda birinden fazlası (yüzde 10,6) bunları Avusturya’da tanımladı, ancak göçmenlerin yüzde 86,7’si denklik ve tanımlama için başvurmadı. Yurt dışında elde edilen eğitim niteliklerinin tanınması, işgücü piyasasına katılımla çok ilgilidir: 15 ila 64 yaşları arasındaki yabancı eğitim niteliklerine sahip göçmenlerin istihdam oranı yüzde 66,7 iken, yabancı nitelikleri tanınan kişiler için bu oran yüzde 76,1’dir.

Yetersiz Dil Bilgisi En Büyük Engel
Avusturya İstatistik Kurumu’na göre, Avusturya’da halihazırda çalışmakta olan veya daha önce çalışmış olan ya da en azından iş arayan çalışma çağındaki göçmenlerin dörtte biri (yüzde 24,9) uygun bir iş ararken bazı engellerle karşılaştı. Yurt dışında doğanların yüzde 43,6’sı için iş aramanın önündeki en büyük engel yetersiz Almanca bilgisi, yüzde 16,8’i ise eğitimine uygun iş bulamamaktır. Yüzde 15,2 için, yabancı eğitim niteliklerinin tanınmaması iş ararken yaşadıkları en büyük sıkıntıdır. Avusturya’da iş deneyimi olan göçmenlerin yüzde 8,9’u çalışma izninin olmamasını ana engel olarak gösterdi ve neredeyse aynı oranda (yüzde 8,0) yabancı kökenli olduklarını belirtti. Genel olarak, göçmen kadınlar (yüzde 27,1) göçmen erkeklere (yüzde 22,8) göre daha fazla engelle karşılaştı.

Yabancılara Ayrımcılık
Çalışan göçmenlerin yaklaşık yüzde 8’i mevcut işlerinde ayrımcılığa uğradığını hissetti; kadınlar (yüzde 8,9) erkeklerden (yüzde 8,0) biraz daha fazla. Ayrımcılığa maruz kalanların yüzde 78,4’ü ayrımcılığın en önemli nedeni olarak yabancı uyruklu olmalarını gösteriyor. (Erkekler için bu oran yüzde 89,1) Avusturya’da doğan çalışanlar ayrımcılıktan daha az etkileniyor (yüzde 5,1), ancak kadınlar (yüzde 7,4) erkeklerden (yüzde 3,1) önemli ölçüde daha çok bu durumu yaşıyor. Avusturya’da doğan her ikinci kadından daha fazlası (yüzde 53,1) ayrımcılığın ana nedeni olarak ‚cinsiyeti‘ gösterdi.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert