AVUSTURYAEKONOMİMANŞETPOLİTİKA

HALK AY SONUNU GETİREMİYOR

İşçi Odası (AK): Çoğunluk Maaşıyla Zar Zor Geçiniyor

Yukarı Avusturya İşçi Odası’nın, çalışma ortamı endeksi anketinin sonuçlarına göre artan fiyatlar ve hayat pahalılığı, giderek daha fazla çalışanı maddi baskı altına alıyor.

Zor Geçiniyoruz
Çalışanların yarısından fazlası maaşlarının geçinmek için zar zor yeterli olduğunu veya hiç yeterli olmadığını belirtti: Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 54’ü için (yarısından fazlası tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen), aldığı ücret veya maaş yaşamak için zar zor yetiyor veya hiç yetmiyor. Çalışma ortamı endeksine göre, kadınlar ve Avusturya vatandaşlığı olmayan kişiler için durum genellikle tehlikelidir.

Bazı Sektörler Özellikle Sıkıntılı
Bazı alanlarda, çalışanların geçimlerini sağlamaları özellikle zordur. Perakende sektöründekilerin üçte ikisinden fazlası zar zor geçimini sağlıyor ya da hiç sağlayamıyor. Gastronomi ve turizm sektörlerinde çalışanların durumu da benzer şekilde sıkıntılı. Ankete katılanların neredeyse üçte ikisi, gelirleriyle ya zar zor geçiniyor ya da hiç geçinemiyor.

SORA ve IFES Araştırmaları
Çalışma ortamı endeksinin hesaplanması, Viyana sosyal araştırma enstitüleri SORA ve IFES tarafından Avusturya’daki çalışanlar arasında yapılan anketlere dayanmaktadır ve yılda 4.000 katılımcıyı temsil eden bir örneklemi içermektedir.

300 Bin Çalışanda Yoksulluk Riski
Bu yıl geçimini zar zor sağlayan çalışanların oranı her çeyrekte yüzde 1 ila 2 arttı. SORA uzmanları, „Bu rakam kulağa fazla gibi gelmiyor, ancak her üç ayda bir 60.000 kişinin daha fazla işinden geçimini sağlayamadığı anlamına geliyor. Avusturya’da genelinde 300.000 kişi şu anda bir işi olmasına rağmen yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır.“

Kadınlar Özellikle Etkileniyor
İşçi Odası’na göre, bazı kesimler çalışmasına rağmen yoksulluktan özellikle etkileniyor: Kadınlar, göçmen kökenli veya Avusturya vatandaşlığı olmayan insanlar. Birçoğu düşük ücretli sektörlerde çalışıyor. Örneğin perakende sektöründe kadınların oranı dörtte üçtür.

Perakendede çalışanların yaklaşık dörtte biri Avusturya vatandaşlığına sahip değil. Birçoğu yarı zamanlı çalışıyor, perakende satışta ortalama çalışma süresi haftada 33 saat. İşçi Odası yetkilileri, birçok kadının tam zamanlı çocuk bakım yerlerinin olmaması nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldığını söylüyor.

Perakendede Ağır İş Yükü
Çalışma ortamı endeksine göre özellikle perakendede iş memnuniyeti diğer sektörlere göre kötüleşti. Aynı zamanda perakendedeki iş yükü de arttı. Bu da çalışanların sağlığını çok olumsuz etkiliyor. Ankete katılanlar dört kişiden üçü, uyku bozuklukları veya yüksek tansiyon gibi en az bir ve neredeyse yarısı en az üç zihinsel sorundan muzdariptir.

İşçi Odası’ndan Talepler
Anket ortaya çıkan sonuçlar ışığında, Çalışma Odası bir kez daha çok kazananlardan alınacak bir „fazla kâr“ vergisiyle finanse edilecek olan bir enerji fiyatı freni („ısıtma maliyeti freni“) talep ediyor. Birçok kadının güvencesiz çalışma durumuna karşı koymak için tam zamanlı çocuk bakım yerleri, okul masraflarının düşürülmesi, öğleden sonra bakım ücretlerinin kaldırılması ve konut teşviklerinin artırılmasını talep ediyor.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert