SAĞLIKYAZARLAR

Otizm & Narsisizm (Narsizm): Benzerlikleri ve Farklılıkları

Narsisizm, görkemli benlik kimliği, empati zorluğu veya eksikliği, kıskançlık ve eleştiri ile ilgili sorun ve başarı ile meşguliyet ile karakterize bir kişilik bozukluğudur.

Başkalarıyla etkileşimlerle ilgili bu özellikler, bazı otizm semptomlarıyla örtüşür. Bu bireylerde genellikle sosyal durumlarla başa çıkmak için başa çıkma mekanizmaları geliştirmiştir.

Otizim gelişimde farklılıktır veya bir bozukluk olarak adlandırılır, narsisizm ise kişilik bozukluğudur.

İkisi arasında bir miktar örtüşme olsa da, komorbidite oranları hakkında çok az klinik araştırma vardır, bu nedenle aralarında ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Narsisizm Nedir?

Birçok insan narsisti, bencil olduğunu düşündükleri birine atılan bir hakaret olarak kullansa da, aslında bu davranışların bazılarının arkasında klinik bir teşhis vardır. Narsisizm de kişilik bozukluğu nadirdir, ancak bazı insanlar narsist olarak adlandırılacak tanı kriterlerini karşılar.

Narsisizm Belirtileri:

* Kişilerarası işlevde önemli bozukluk, yakınlık ve empati gibi.

* Benlik anlamında önemli bir bozukluk, tipik olarak görkemli bir önem duygusu ile.

* Birinin başkalarının dışlanmasına özel veya benzersiz olduğuna dair inanç.

* Empati eksikliği veya “zihin teorisi“ (başkalarının duyguları olduğunu kabul etmek).

* Başkalarını karşı kıskançlık.

* Başarılı hissetmek ve hayran oldukları insanlarla meşgul olmak.

* Sınırsız başarı, ideal aşk, güç, parlaklık veya güzellik fantezilerine takıntılı olmak.

* Dikkat çekmek için başkalarının ifadelerine uygun şekilde yanıt vermemek.

Narsisizmi olan insanlar, hayran oldukları ve memnun etmek istedikleri kişiler için istisnalar dışında küçümseyici, kaba, gafletli, küçümseyici ve hatta küfürlü görünebilirler. Bunun yanı sıra büyüleyici, anlayışlı, esprili ve çalışkan olabilirler.

Kişilik bozukluklarını ölçmek için kullanılan dört alan vardır, tipik olarak bunlardan ikisi ana kalıplar veya semptomlardır:

* Biliş

* Dürtü kontrolü

* Kişilerarası çalışma

* Etkilemek

Bu kalıplar iş, sosyal yaşam, aile hayatı ve diğer alanlarda istikrarlıdır. Tipik olarak, bu desenler ergenlik veya genç yetişkinlikte başlar. Psikologlar veya diğer ruh sağlığı klinisyenleri bu durumu DSM-5 ve diğer klinik tanı kriterlerine göre teşhis eder.

Narsisizmle birçok kişi, yaşamlarını önemli ölçüde etkilemeye başlamadıkça ve yaşadıkları stres ve istikrarsızlığı yönetmek için çok az başa çıkma mekanizmalarına sahip olmadıkça tedavi aramaz.

Narsisistik kişilik bozukluğunun altındaki nedenler karmaşıktır, ancak çoğu ruh sağlığı uzmanı bunun biyolojik ve genetik faktörlerin, sosyal faktörlerin ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonu olduğuna inanmaktadır. Genel olarak tedavi uzun süreli konuşma terapisi veya davranış terapisidir. Uzmanlık merkezlerimizde bu terapiyi Pozitif Zihin Yöntemi (PZY) ile görsel olarak uygulamaktayız.

Narsisizmin Otizmle İlişkisi Nedir?

Otizm spektrumunda iletişim ve sosyalleşme ile çok az mücadelesi olduğu anlaşılan insanlar için örtüşen semptomlar vardır, bu nedenle bu insanlar narsistik olarak etiketlenebilir. Bazı karşılaştırılabilir semptomlar olsa da, otizm gelişimsel bir farklılıktır, bu nedenle alttaki farklı bir neden vardır. Otizmin diğer belirtileri narsisizm tanısının bir parçası değildir.

Otizm ve Narsisizm: Alttaki Farklı Nedenlerle Bazı Benzerlikler

Narsisizme benzeyen otizm belirtileri şunlardır:

* Kültürel beklentilere veya bireyin yaşına/ veya gelişim düzeyine uygun olmayan benmerkezcilik.

* İnsanlara nesne gibi davranmak veya nesneleri insanlara tercih etmek. Bu genellikle sınırlı ilgi alanlarına ve başkalarıyla etkileşimlere odaklanmayı içerir.

* Kişinin gelişimi için beklendiği gibi duygusal ilişkiler geliştirilmemesi.

* Güvenli ilişkilere düşmanca bağımlılık.

* Zayıf empati, empati ifadesi veya zihin teorisi, diğer insanların iç dünyalarını anlamak ve bu farklılıklara sempati duymak.

* Başkalarının duygularına karşılık verme veya duygusal ilgiyi ifade etme sorunu.

* Zayıf öz farkındalık veya pişmanlık geliştirme veya hatalardan ders alma yeteneği zayıf.

Çok Az Tıbbi Çalışma Narsisizm ve Otizm Arasındaki Çakışmayı İnceler

Otizmli birinin narsisistik kişilik bozukluğu da olabilir, ancak üst üste gelen varsayma, koşullar arasındaki bir ilişkiden daha fazla semptom korelasyonu olabilir. Tıbbi bir çalışma, narsisizmle nörotipik bireylerin kendilerini geliştirme veya başkalarını düşünmeden kendilerini görkemli bir şekilde görme eğilimleri olduğunu ve bunun bozukluğun temel bir belirtisi olduğunu bildirmektedir.

Buna karşılık, bazı otizm semptomları olan insanlar şunları yapma eğilimindedir:

Özellikle sosyal durumlarda yetersiz hissetmek için aşırı telafi. Sosyal etkileşimleri anlamakta zorlananlar, başkalarının onları kibirli veya egoist olarak algılamasına neden olabilir.

Bir hata yaptıklarını ve eleştirilere aşırı duyarlı olduklarını kabul etmekte sorun yaşarlar. Aynı zamanda, başkalarını aşırı derecede eleştiriyor olabilirler.

Çocukken başkalarıyla oynayamama veya etkileşimde bulunma. Bu, tanı ve davranış terapisi olmadan yetişkinliğe devam edebilecek duruma hakim olma veya kontrol etme girişimlerinde kendini kanıtlamaya devam eder.

Buna karşılık, narsist olan insanlar zayıf bir benlik duygusuna sahip olarak karakterize edilir, ancak bu sosyalleşme etrafında kaygı içermez.

Bu durumların teşhis edildiği gelişimsel yaşlar önemlidir. Otizm küçük çocuklarda daha sık teşhis edilir, ancak ergenler ve yetişkinler yıllarca teşhis edilemedikleri kadar hafif semptomlara sahip olabilirler. Öte yandan, narsisizm erken çocukluk gelişimini değiştirmez; hayatın ilerleyen zamanlarında ortaya çıkar.

 

Doç. Dr. Sebiha Ünal: “Otizmli çocuklar, bir davranış terapistinden hızlı ve yoğun yardım almaktan yararlanır. Narsist olan kişiler de davranış terapisinden yararlanır, ancak tanıları yaşamın çok daha geç zamanlarında gelecektir.”

 

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch
Schließen