AVUSTURYAEKONOMİMANŞET

Avusturya’da Yoksulluk Riski Artıyor, Alarm Zilleri Çalıyor…

Avusturya İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre, geçen yıldan bu yana hayat birçok alanda önemli ölçüde daha pahalı hale geldi. Bu durum özellikle bekar anneler olmak üzere 200 binden fazla kişi tarafından hissedilmektedir. Yapılan açıklamaya göre somut olarak bu kesim, tatil yapmak bir yana dursun, günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta oldukça zorlanıyorlar.

Orantısız Etki
Avusturyalıların gelir ve yaşam durumlarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin ortaya konduğu bu araştırmaya göre, geçen yıl 201 bin kişi veya nüfusun yüzde 2,3’ü ‚önemli ölçüde maddi ve sosyal açıdan dezavantajlı‘ olarak kabul edildi; kadınlar ve tek ebeveynler genellikle bu durumdan ‚çok orantısız bir şekilde etkilendi.‘

Ciddi Sosyal Sonuçlar
İstatistik Kurumu’na göre, koronavirüs salgınının hafiflemesiyle birlikte işsiz sayısı azaldı ancak bir önceki yıldan bu yana güçlü bir şekilde yükselen enflasyon oranı, ‚ciddi sosyal sonuçları beraberinde getirdi‘. Bu durumdan etkilenen yüzde 2,3’lük kesim, bir önceki yıl yeni mobilya alamadı ya da makul ölçüde evlerini ısıtamadı. (2021 yılında, yani bir yıl önce ise bu rakam yüzde 1,8 idi, yaklaşık 157 bin kişi bu durumdan etkilenmişti.)

Özellikle Kadınlar Etkileniyor
Avrupa Birliği (AB) tanımına göre, „13 önemli ve günlük yaşam faaliyetinden en az yedisini“ finanse edemeyenler, ‚önemli ölçüde maddi ve sosyal açıdan dezavantajlı‘ olarak kabul edilmektedir. Bu, acil ihtiyaç duyulan onarımlar veya yeni ev aletleri, yeterli ısınma, yılda en az bir tatil gibi 1.300 Euro veya daha fazla beklenmedik harcamaları içerir. Yetkililer, ‘Mutlak yoksulluk durumlarından’ etkilenenler grubunda, değerlendirmede en güçlü şekilde temsil edilenler 95 bin veya yaklaşık yüzde 47 ile 18 yaş ve üzeri kadınlardır; bunu yüzde 35 ile 18 yaş ve üzeri 70 bin erkek ve yüzde 18 ile 36 bin çocuk ve genç takip etmektedir. ‚Tek ebeveynli hanelerdeki‘ kişiler, yani bekar ebeveynler ve çocukları, toplam nüfustaki yüzde 2,3’e kıyasla ortalama yüzde 12,7 ile en yüksek riske sahip olan kesimdir. Yalnız yaşayan kadınlar arasında (emekliler hariç) bu oran yüzde 5,7’dir.“

Konut Maliyetleri En Ağır Yük
Bireylerin harcamalarının büyük bir bölümünü evde kullanılan enerji giderlerinin yanı sıra genel olarak konut maliyetleri oluşturmaktadır. Etkilenenlerin yaklaşık yüzde 28’i geçen yıl „orantısız bir yük“ ile karşı karşıya kaldı; bu kişiler için konut maliyetleri düzenli olarak hane gelirlerinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyordu.
Bir bütün olarak nüfusun ortalaması ise yüzde 7,4’tür. Aynı zamanda, bu kişiler (yüzde 52,1) genel ortalamadan (yüzde 22,6) çok daha sık olarak daha hesaplı belediye veya kooperatif konutlarında yaşamaktadır. İstatistik Kurumu’na göre, bu kişilerin bireysel değerlendirmeleri gelir ve harcama durumlarıyla da örtüşmektedir: Etkilenenlerin yaklaşık yüzde 80’i mali durumlarını „istikrarsız“ olarak değerlendirmiş, her ay ellerine geçen parayla geçinmeyi „çok zor“ bulmuşlardır. Ayrıca, kendilerine mali veya maddi yardım yapılacağına dair inanç ve güvenleri çok düşüktür.

Düşük Gelir ve Sağlık
Yetkiler, „2022 yılında ortalama hane geliri yıllık 40.309 Euro (net) veya aylık yaklaşık 3.360 Euro idi. Bir hane, bu miktarın yüzde 60’ından daha azına sahipse – yani yılda 24.000 Euro’nun biraz üzerinde veya ayda 2.000 Euro’luk gelire sahipse – „yoksulluk veya dışlanma riski altında“ ya da maddi veya sosyal açıdan dezavantajlı olarak kabul edilir. Bu aileler için açıkça ortaya çıkan bir durum ise, maddi veya sosyal durum ile etkilenenlerin sağlık durumu arasındaki bağlantıdır. Araştırmaya göre, ankete katılan 16 yaş ve üzeri gençlerin neredeyse yarısı (yüzde 48,4) ‚genel sağlık durumlarını kötü veya çok kötü‘ olarak tanımlamıştır. Nüfusun genelinde ise ortalama yüzde 8,5 ile önemli ölçüde daha düşüktür.“

Sosyal İşler Bakanlığı: Durum Büyük Ölçüde İstikrarlı
Avusturya Sosyal Bakanı Johannes Rauch’a (Yeşiller) göre ise, yüksek enflasyon oranına rağmen, AB karşılaştırmaları (Gelir ve Yaşam Koşullarına İlişkin Avrupa Topluluğu İstatistikleri, EU-SILC) dikkate alındığında sosyal durum ‚büyük ölçüde istikrarlıdır‘. Rauch, „Bu değerlendirmeler yardım tedbirlerimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ancak benim için şu çok açık: Yoksullukla mücadele siyasetin temel görevlerinden biri olmaya devam ediyor. Yoksulluk içindeki her insan çok fazla insandır. Ayrıca bu yıl çocuk yoksulluğuyla mücadeleye de özel bir önem vereceğiz.“

Alarm Zilleri Çalıyor
Volkshilfe ve Caritas sosyal yardım kuruluşları ise durumun iç açıcı olmadığını savunuyor ve diğer birçok kuruluş gibi bir yılı aşkın süredir alarm veriyorlar. Yardım kuruluşları yetkilileri, „İhtiyaç sahiplerine yönelik doğrudan destek için kaynaklar kısıtlı ve ‚yardım bekleyenlerin oluşturduğu kuyruklar uzuyor‘. Uzun bir süredir, sosyal danışmanlık hizmeti alanlar sadece en yoksul insanlar değil, yani durum orta gelir seviyesinde olan ailelere de çoktan yansımış durumda.“

Önlemler Yetersiz
Volkshilfe Müdürü Erich Fenninger, „Başta enerji, gıda ve barınma olmak üzere yaşamın gereklilikleri için yüksek fiyatlar, orta sınıftaki insanlar üzerinde çok büyük bir yük ve baskı oluşturuyor. Hükümetin bugüne kadar aldığı önlemler yoksullukla mücadele için hiç yeterli olmamıştır. Kâr-fiyat sarmalına son vermeli ve sosyal koruma için yapısal tedbirler almalıyız.“

Kırmızı Alarm
Caritas kuruluşu için de artık bir „kırmızı alarm“ söz konusudur. Caritas Avusturya Başkanı Michael Landau yaptığı açıklamada, „Rakamlar enflasyon dalgasının başından bu yana işaret ettiklerimizi maalesef doğruladı. Avusturya’da yardıma ihtiyaç duyanların sayısı giderek artıyor ve bu durum geniş kitlelere yayılıyor. Etkilenen insan sayısının artmış olması son derece endişe vericidir.“

Etkili ve Sürdürülebilir Tedbirler
Yoksulluk Konferansı Ağı (Netzwerk Armutskonferenz), ortaya çıkan verilerle ilgili olarak, „Kriz döneminde devletin güçlü yönlerini arttırmamız ve zayıf yönlerini düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda yüksek konut maliyetleri nedeniyle risk altında olanlar, şu anda sosyal yardımlardaki kesintilerden etkilenenler, şu anda gelecek fırsatları olmayan çocuklar, varlıkları tehdit altına olan işsizlerin durumu, sayıları artan çalışan yoksullar ve şu anda terapilerini karşılayamayan herkes için etkili ve sürdürülebilir tedbirlere ihtiyaç vardır.“

„Acı Gerçek“
İşçi Odası (AK) Başkanı Renate Anderl, „Avusturya İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yeni rakamlara göre, ‚Avusturya’da yoksulluk acı bir gerçektir‘. Temel Sosyal Yardım Yasası, Avusturya’da hiç kimsenin aç kalmamasını ya da üşümemesini sağlamalıdır, ancak mevcut yasanın bu amaç için tamamen yetersiz olduğu bir kez daha görülmüştür.“ dedi.

ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert